Công văn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân thuộc phường Trường An, Thành phố Huế. Công văn số 467/SVHTT-QLDSVH, Ngày 28/03/2017.

Công văn của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế gửi Sở Văn hóa

Công văn Bảo tàng Lịch sử gửi Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế về việc kiến nghị khảo cổ gò Dương Xuân.

Công văn Tỉnh ủy

Công văn của Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Lê Trường Lưu gửi Nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Nguyễn Đắc Xuân

BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ THĂM DÒ KHẢO CỔ HỌC ĐỊA ĐIỂM GÒ DƯƠNG XUÂNPHƯỜNG TRƯỜNG AN,THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ,THÁNG 10 NĂM 2016

Theo đề nghị của sở VH&TT Thừa Thiên Huế và Viện Khảo cổ học, ngày 04 tháng 7 năm 2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Văn bản số 3804/UBND-VH về việc thăm dò, thám sát khảo...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ KẾT QUẢ THĂM DÒ KHẢO CỔ HỌC ĐỊA ĐIỂM GÒ DƯƠNG XUÂN, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, TP HUẾ, 10/2016

Theo bản đồ Huế 1910 (Dressé, héliogravé et publié par le Seroice Géographique de l’Indochine, tỷ lệ 1: 25000) Dương Xuân Thượng và Dương Xuân Hạ tọa lạc nơi có địa hình cao: Giốc ông...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia