Một số công trình và bài viết chung quanh vấn đề lăng mộ vua Quang Trung

Đây là những tư liệu được sắp xếp theo thứ tự thời gian đã công bố.

            1. Nguyễn Thiện Lâu: Lăng hòang đế Quang Trung, Tạp chí Bách khoa, số 99, ngày 15-2-1961, Sài Gòn.

            2. Bửu Kế: Từ lăng Sọ đến lăng Ba Vành, Tạp chí Bách khoa, số 102, ngày 1-4-1961, Sài Gòn.

            3. Lê Văn Hòang: Nói về lăng Ba Vành, Tập san Đại chúng, số 1, 1974, Huế.

            4. Phan Huy Lê: Một số di tích Tây Sơn tại các tỉnh phía nam, những phát hiện khảo cổ học năm 1977, Viện Khảo cổ học, Hà Nội.

            5. Đỗ Bang: Nửa thế kỷ tìm lăng Quang Trung, những phát hiện khảo cổ học năm 1982, Viện Khảo cổ học, Hà Nội.

            6. Đỗ Bang: Những dấu tích thời Tây Sơn - mười năm khảo tìm và suy nghĩ, Tập san Văn hóa Bình Trị Thiên, số 4 năm 1986.

            7. Phan Thuận An - Mai Khắc Ứng: Đi tìm di tích Tây Sơn tại xứ Huế, sách Nguyễn Huệ - Phú Xuân, Thuận Hóa, 1986, tr.117-141.

            8. Nguyễn Hữu Đính: Lăng vua Quang Trung có tên không?, Tạp chí Sông Hương, số 18, tháng 4-1986, Huế.

            9. Nguyễn Hữu Đính: Lăng mộ vua Quang Trung ở đâu? (Tập khảo luận về lăng Ba Vành, đã công bố một phần trong Hội nghị Khoa học về Nguyễn Huệ giải phóng Phú Xuân, thống nhất đất nước, tháng 6-1986).

            10. Trần Viết Điền: Bản thiết kế lăng Quang Trung qua thư tịch cổ, Báo Bình Trị Thiên, ngày 4-12-1987.

            11. Trần Viết Điền: Lời giải của phương trình nửa thế kỷ: lăng Ba Vành , Tạp chí Sông Hương, số 30 (tháng 3,4-1988).

            12. Đỗ Bang: Vấn đề lăng mộ của vua Quang Trung ở Huế, sách Những khám phá về hòang đế Quang Trung, Sở V ăn hóa Thông tin Bình Trị Thiên xuất bản, 1988, tr.118-148.

            13. Trần Đại Vinh : Thêm một vài cứ liệu cho phép khẳng định lăng Ba Vành là lăng cũ của Lê Quang Đại, Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Bình Trị Thiên, số 2-1988.

            14. Nguyễn Đắc Xuân: Vừa tìm thấy dấu tích Phủ Dương Xuân, cung điện thứ hai của các chúa Nguyễn ở Huế, Bán nguyệt san Kiến thức Ngày nay, số 66-1991.

            15. Nguyễn Đắc Xuân: Góp phần tìm kiếm lăng mộ vua Quang Trung ở Huế, Bán nguyệt san Kiến thức Ngày nay, số 71-1991.

            16. Trần Viết Điền - Nguyễn Văn Lưu: Đôi điều thương xác về vị trí Phủ Dương Xuân thời triều Nguyễn”, Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 2-1991 (Bài này còn công bố lần thứ hai với đầu đề là  Trao đổi thêm về vị trí Phủ Dương Xuân thời triều Nguyễn trên Bán Nguyệt san Kiến thức số 79-1992).

            17. Hồ Tấn Phan: Chung quanh việc tìm kiếm Phủ Dương Xuân và lăng mộ vua Quang Trung, Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 2-1991 và 1-1992.

            18.Nguyễn Đắc Xuân: Công chúa Ngọc Hân sáng tác Ai tư vãn ở đâu?, Thế giới mới, số 26-1992.

            19. Nguyễn Đắc Xuân:  Góp thêm tài liệu để khẳng định vị trí Phủ Dương Xuân thời triều Nguyễn (Bài phát biểu tại Ban Khoa học - Kỹ thuật Thừa Thiên Huế ngày 20-2-1992, trả lời hai tác giả Trần Viết Điền và Nguyễn Văn Lưu. Bản gốc lưu tại phòng tư liệu  Viện Sử học, ký hiệu TL. 827).

           

                                                                              Hà Nội, tháng 8-1992

                                                                  PHÒNG TƯ LIỆU VIỆN SỬ HỌC

 

Ngoài 4 bài mang số thứ tự 14, 15, 18, 19 do Viện Sử học nêu trên, với đề tài Vua Quang Trung, và đề tài Đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung, Nguyễn Đắc Xuân còn có một số bài khác đăng trên báo chí và phổ biến trên các trang Web được ghi lại sau đây:(Sắp theo thứ tự thời gian):

1. Đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung qua thư tịch cổ, Báo Văn hoá Đời sống (BTT), khoảng 1988, tr. 3 và tr.11.

2. Những thông tin vô giá về triều đình Quang Toản qua mấy bài thơ của Phan Huy Ích, Báo Bình Trị Thiên, số 1532, ngày 14-01-1989, tr. 3 

3. Đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung, Báo Tuần Tin Tức, Xuân 1990.

4. Vừa tìm thấy dấu tích Phủ Dương Xuân, cung điện thứ hai của các chúa Nguyễn ở Huế, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 66, ngày 15-8-1991, tr. 10-15.

5. Góp phần tìm kiếm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung ở Huế, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 71 , ngày 1-11-1991, tr. 3-7.

6. Đi tìm lăng  mộ vua Quang Trung, Viện Sử học Việt Nam, H.1992, (nộp lưu chiểu tháng 8), In 500 cuốn, khổ 13x19, 150 tr.

7. Đi tìm dấu tích lăng Quang Trung, Báo Lao động, số 35/92 ngày 13-9-92, tr.2 .

8. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung  - Từ giả thiết đến hiện thực, Trả lời nhà báo Hoàng Hưng và Nguyễn Quang Ân, Báo Nhân dân chủ nhật, số 37 (188), ngày 23-9-1992.

9. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung  (ký tên Cẩm Tú), Báo Bình Định, Xuân Giáp Tuất, 1994, tr. 7 và 28. 

10 (A). Lăng mộ vua Quang Trung ở đâu ? Xin góp một câu trả lời.

 http://www.giaodiemonline.com/sach (Hoa Kỳ) Từ tháng 2-2007

10 (B). Lăng mộ vua Quang Trung ở đâu ? Xin góp một câu trả lời.

http://dongduongthoibao.com (Hoa Kỳ) Từ tháng 2-2007

10 (C). Cung điện Đan Dương thời Quang Trung

 http://Vietsciences.free.fr (Pháp) (20-4-2007)

10 (D). Lăng mộ vua Quang Trung ở đâu ? Xin góp một câu trả lời

 http://Chimviet.free.fr (Pháp Từ tháng 5-2007

11.- Cung điện Đan Dương – Sơn lăng của Hòang đế Quang Trung, tập san Văn Hoá Huế số 2.2007

 

 

(Nguồn:  Nguyễn Đắc Xuân Đi Tìm Dấu Tích Cung Điện Đan Dương sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung, Nxb Thuận Hóa 2007,  từ tr.371 đến tr. 374)

 

 

 

 

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia