Công văn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi công văn số 2010/UBND-VH về việc thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân cho Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Tài chính; UBND thành phố Huế.

Công văn Sở Văn hóa và Thể thao gửi Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Sở Văn hóa và Thể thao gửi Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế công văn số 603/SVHTT-QLDSVH về việc thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân.

Công văn Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế gửi công văn số 349-CV/BTGTU về việc phúc đáp thư của ông Nguyễn Đắc Xuân

Công văn của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo về hướng đi tìm lăng mộ vua Quang Trung

Công văn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân thuộc phường Trường An, Thành phố Huế. Công văn số 467/SVHTT-QLDSVH, Ngày 28/03/2017.

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia