Công văn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân thuộc phường Trường An, Thành phố Huế. Công văn số 467/SVHTT-QLDSVH, Ngày 28/03/2017.

.

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia