Công văn Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Uỷ viên Hội Đồng Khoa Học Trung tâm nghiên cứu Quốc Học, vừa qua có trình bày trước Hội Đồng Khoa Học Trung tâm (và ở nhiều Đại Học, Viện...

Vietravel tài trợ khảo cổ học Khu vực di tích Cung điện Đan Dương

Văn bản Công-ty Vietravel nhận tài trợ cho việc khảo cổ học Khu vực di tích Cung điện Đan Dương

Hội Sử học đề nghị điều tra khai quật khu di tích Dương Xuân tại Huế

Sau Hội thảo khoa học “Cung Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế” ngày 30-10-2015 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia