ĐẠI-VIỆT ANH-DŨNG VÀ ĐAU-KHỔ VỀ NỬA SAU THẾ-KỶ XVIII

Xin giới thiệu GS Dương Kỵ là một người hoàng tộc Nguyễn viết về Phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ - Quang Trung với tinh thần khoa học rất chính xác.

TRIỀU QUANG-TRUNG

Vài dòng về triều đại Quang Trung

Ở thời vua Cảnh Thịnh

Chuyến đi Hoàng hoa năm Quỷ Sửu (1793), trong hành trang của Chánh sứ Ngô Thì Nhậm còn có một tờ Thư của thị thần vua Quang Trung biện bạch về việc cầu hồn, soạn...

Dặm đường dài Hoàng hoa

Hoàng hoa là cách nói văn chương của việc đi sứ.

Những năm tháng ở Phú Xuân cùng Quang Trung

Đấy chính là tuyên ngôn về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, để tự lực tự cường mà đàng hoàng đối phó với các ý đồ xấu của ngoại bang....

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia