Vua Quang Trung dự định đánh nhà Thanh

Việc vua Quang Trung nước ta chuẩn bị đánh nhà Thanh không còn nằm trong huyền thoại; chính vua Gia Khánh đã có những bằng cớ như: giấy tờ, ấn triện do vua Quang Trung cấp cho bọn giặc...

ĐẠI-VIỆT ANH-DŨNG VÀ ĐAU-KHỔ VỀ NỬA SAU THẾ-KỶ XVIII

Xin giới thiệu GS Dương Kỵ là một người hoàng tộc Nguyễn viết về Phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ - Quang Trung với tinh thần khoa học rất chính xác.

TRIỀU QUANG-TRUNG

Vài dòng về triều đại Quang Trung

Ở thời vua Cảnh Thịnh

Chuyến đi Hoàng hoa năm Quỷ Sửu (1793), trong hành trang của Chánh sứ Ngô Thì Nhậm còn có một tờ Thư của thị thần vua Quang Trung biện bạch về việc cầu hồn, soạn...

Dặm đường dài Hoàng hoa

Hoàng hoa là cách nói văn chương của việc đi sứ.

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia