Trần Viết Điền dùng “chiêu nhắm mắt” để phản biện công trình nghiên cứu khoa học của tôi

Vừa qua tạp chí Sông Hương số TCSH337/03-17 và tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 2(136).2017, ở Thừa Thiên Huế đăng lại những ý kiến phản biện công trình nghiên cứu Cung điện...

Nhắc lại cái đòn trả thù lịch sử Cung điện Đan Dương của Trần Viết Điền

Vào những năm bốn mươi của thế kỷ trước thầy giáo Nguyễn Thiệu Lâu có một bài viết tin rằng ngôi lăng Ba Vành ở vùng núi phía sau nhà thờ Thiên An là lăng mộ vua Quang Trung. Vào...

Các nhà ngoại cảm và việc đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Ngày 10-3-2007, tôi được mời thuyết trình về việc Đi tìm Dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế tại Phòng B 205 ĐH KHXH và NV TP HCM. Người đến dự...

Vẫn chưa xác định được lăng mộ vua Quang Trung

TTO - Kết quả sơ bộ cuộc thăm dò khảo cổ học địa điểm gò Dương Xuân (Huế) do Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế và Viện Khảo cổ học thực hiện tháng 10-2016 đã được báo...

PHỦ DƯƠNG XUÂN THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN: Qua chính sử và thực địa

Qua chính sử và thực địa, chúng tôi đã khám phá phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn tọa lạc trên gò Dương Xuân / gò ấp Bình An ở phía bắc đàn Nam Giao.

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia