Thư gởi PGS.TS Đỗ Bang

Với cái tuổi 81 nầy, còn bao nhiêu việc tôi phải làm nhưng tôi phải tạm dẹp qua một bên để ngồi viết cho anh lá thư nầy. Viết lá thư nầy tôi không có mục đích hơn thua với anh....

Bình luận tham luận “DIỆN MẠO THÀNH PHÚ XUÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII QUA QUẢNG THUẬN ĐẠO SỬ TẬP CỦA NGUYỄN HUY QUÝNH” của TS Phan Thanh Hải

Thời gian qua, tiếp tục có những thông tin liên quan phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn được đưa lên thông tin đại chúng. Hầu hết đã bỏ quên những thông tin có giá trị nhất,...

Trần Viết Điền dùng “chiêu nhắm mắt” để phản biện công trình nghiên cứu khoa học của tôi

Vừa qua tạp chí Sông Hương số TCSH337/03-17 và tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 2(136).2017, ở Thừa Thiên Huế đăng lại những ý kiến phản biện công trình nghiên cứu Cung điện...

Nhắc lại cái đòn trả thù lịch sử Cung điện Đan Dương của Trần Viết Điền

Vào những năm bốn mươi của thế kỷ trước thầy giáo Nguyễn Thiệu Lâu có một bài viết tin rằng ngôi lăng Ba Vành ở vùng núi phía sau nhà thờ Thiên An là lăng mộ vua Quang Trung. Vào...

Các nhà ngoại cảm và việc đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Ngày 10-3-2007, tôi được mời thuyết trình về việc Đi tìm Dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế tại Phòng B 205 ĐH KHXH và NV TP HCM. Người đến dự...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia