Thanh Việt nghị hòa - tiến trình nhà Thanh công nhận triều đại Tây Sơn - Chương III: Phái bộ Nguyễn Quang Hiển

Tài liệu nước ta không đánh giá đúng mức chuyến công du của Nguyễn Quang Hiển, còn sử nhà Thanh thì cho rằng chỉ là thái độ khiếp sợ của triều đình Tây Sơn.

Tây-sơn lên cầm chính-quyền, có ảnh-hưởng đến quốc-văn thế nào?

Anh em Tây-sơn, Nguyễn-Nhạc và Nguyễn-Huệ, với áo vải, cờ đào, nhân thời-thế, nổi lên từ năm tân-mão (1771).

Xây dựng lại đất nước (1789 - 1792)

Với kháng chiến chống Thanh toàn thắng, thù trong giặc ngoài về cơ bản đã bị đánh bại, nhưng đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn bề bộn. Chế độ thống trị của Trịnh,...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia