Thắng lợi của Quang Trung

Charles B.Maybon là một nhà sử học Pháp, đọc và viết nhiều về lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Âu ở các thế kỷ từ XV – XIX. Bài viết sau đây được trích dịch...

Phác thảo Lịch sử Nam Hà hiện nay

Vào năm thứ 35 triều Caung-sbung [Cảnh Hưng], nhà vua Nam Hà khi đó 50 tuổi (năm 1774 của kỷ nguyên Cơ Đốc), một cuộc nổi dậy đã bất ngờ bùng nổ ở kinh đô, thành phố Quin-nong [Quy...

Vua Gia Long xử phạt Phong trào Tây Sơn

Gia Long về Nam-hà, nghỉ ngơi vài tháng, rồi lo việc xử tội những kẻ vua đã bắt được làm tù binh(1). Tôi(2) có sai một người vào triều để xin một đặc ân; người đó được vào...

Cung điện của Nguyễn Huệ / Quang Trung thời ở Huế

Sau cuộc « tận pháp trừng trị » của các vua đầu triều Nguyễn, tài liệu lịch sử có liên quan đến dinh phủ từ các đời chúa Nguyễn đến thời Nguyễn Huệ/Quang Trung của Việt Nam...

Vài tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiến của Nguyễn Huệ (ĐẶNG PHƯƠNG NGHI)

Nếu các nguồn sử liệu trong nước về Tây Sơn đã được xuất bản hay khai thác gần hết, thì còn nhiều các nguồn sử liệu ngoại quốc chưa được phát hành. Các nguyên bản đó...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia