Chuyện với người dành một phần ba thế kỷ đi tìm dấu vết lăng mộ Quang Trung

Lăng mộ vua Quang Trung - vị hoàng đế có số phận đặc biệt trong lịch sử Việt Nam – ở đâu? Giới nghiên cứu trong và ngoài nước bỏ công tìm kiếm đã hơn nửa thế kỉ qua. Nhà...

Công trình đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Thời gian vừa qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã thực hiện cuộc hành trình đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung. Hôm nay, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ Nguyễn Đắc Xuân để...

Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung

Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân đã bỏ ra 20 năm để tìm lăng mộ vua Quang Trung. Tại sao ông lại tâm huyết với lăng mộ của vua Quang Trung đến vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu điều...

Chùa Thiền Lâm, Thiền Viện đầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong

Hơn 30 năm qua Ôn Chơn Trí và các thầy ở Thiền Lâm đã giúp tôi biết bao công việc, nhờ thế tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi chưa thực hiện được một việc gì...

Cung điện Đan Dương thời Quang Trung ở Huế- sau 30 năm tìm kiếm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

TXM : Nguyễn Huệ Quang Trung là vị Hoàng đế có nghệ thuật quân sự thiên tài. Việc đi tìm cung điện của ông, lăng mộ của ông đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm trong nửa thế...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia