Chùa Thiền Lâm
Phóng viên đài Truyền hình TRT giới thiệu về chùa Thiền Lâm là ngôi chùa lịch sử và cũng là Thiền viện đầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong. Được phát vào tối 8-11-2017.
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia