Vài tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiến của Nguyễn Huệ (ĐẶNG PHƯƠNG NGHI)

Nếu các nguồn sử liệu trong nước về Tây Sơn đã được xuất bản hay khai thác gần hết, thì còn nhiều các nguồn sử liệu ngoại quốc chưa được phát hành. Các nguyên bản đó...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia