Lễ giới thiệu sách về Dấu tích Cung điện Đan Dương thời Quang Trung ở Huế (9)

Ngày cập nhật: 15/03/2018
1. NNC Nguyễn Đắc Xuân - tác giả hai cuốn sách ''Chùa Thiền Lâm... và Phủ Dương Xuân...''
2. NNC Trần Huy Thanh - Phó Ban Tuyên giáo Thành Ủy Huế - giới thiệu tác giả Nguyễn Đắc Xuân
3. Những người bạn: Hàng thứ hai NS Kim Cương; Hàng thứ ba: Ông bà TS Nguyễn Hữu Lệ - Cty TMA;...
4. Một số người bạn đến tham dự lễ giới thiệu sách gồm: hàng đầu từ trái qua Nguyễn Hữu Oánh, Nguyễn Tư Triệt...
5. NNC Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu các thành viên trong Nhóm Nghiên cứu
6. Nhà văn Tô Nhuận Vỹ phát biểu trong lễ giới thiệu sách về thời Quang Trung ở Huế
7. Doanh nhân Lê Tân phát biểu trong lễ giới thiệu sách về thời Quang Trung ở Huế.
8. NNC Nguyễn Đắc Xuân tặng sách TS Nguyễn Hữu Lệ - Cty TMA
9. NNC Nguyễn Đắc Xuân cảm tạ...
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia