Góc khuất dưới chưn đèn

Xin ai đừng biến lịch sử làm của riêng mình và dùng nó như một công cụ hoặc phương tiện làm ly tán lòng người hôm nay và, cả mai sau!”.

Lại bàn về Mỹ thuật thời Tây Sơn

Bàn về Mỹ Thuật thời Tây Sơn, chúng ta cần tìm hiểu rộng ra các ngành nghệ thuật khác có tính phối hợp, liên kết để nghiên cứu về một chuyên ngành, bởi lẽ như trên đã đề...

Tiền đồng và niên hiệu Quang Trung

Nhân đọc bài “Chuyện chung quanh cổ tiền đời Vua Quang-Trung” của ông Vương Hồng Sển, trong số báo BK.TĐ số 219, thấy có vài điều nên bàn để góp thêm ý-kiến.

Chính sách của Quang Trung đối với tôn giáo thông qua bức Trướng thêu của người em gái Nguyễn Gia Thiều và sự bảo lưu văn vật ấy đến ngày nay

Cách đây không lâu, chúng tôi có may mắn phát hiện tại Huế một văn vật của Phật giáo đã làm ra từ gần hai trăm năm trước. Đó là một bức trướng thêu do sư nữ Diệu Tâm đứng...

Một vài di tích có liên quan đến thời Quang Trung ở Huế

Từ ngày nhà Nguyễn cáo chung (1945) đến nay ngót bốn mươi năm qua – đặc biệt là mười năm giải phóng trở lại đây – các nhà nghiên cứu, đồng bào yêu nước đã tích cực tìm...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia