Dấu ấn triều đại Tây Sơn qua Dụ Am Ngâm Lục của Phan Huy Ích

Sinh ra, làm quan dưới thời Lê - Trịnh, mất đi dưới thời vua Minh Mạng, nhưng cuộc đời, sự nghiệp của Phan Huy Ích gắn liền với nhà Tây Sơn. Cùng với Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thiếp,...

Nhà văn ca tụng công nghiệp của vua Quang Trung: Ngọc Hân Công Chúa

Trong số 21 người con của vua Lê Hiển Tông (1746 - 1786) sử sách nói nhiều đến Lê Ngọc Hân một phần vì bà kết duyên với Quang Trung - một mối duyên ban đầu có tính cách dàn xếp...

HÌNH TƯỢNG VUA QUANG TRUNG QUA THƠ VĂN NGÔ THÌ NHẬM

Dẫn đề: Ngô Thì Nhậm là con người đặc biệt, vận động theo sự chuyển biến của lịch sử đất nước, dân tộc trong thế kỉ XVIII. Ông đóng góp hơn 600 bài thơ, 15 tác phẩm đủ...

Kinh Thiền Lâm phế tự cảm tác

Thái sư Bùi Đắc Tuyên chiếm chùa làm nhà riêng mặc tỉnh giải quyết việc nước (tại nhà riêng). (Nên) quan lại, lính tráng, dân chúng, lũ lượt trên đường núi, tự coi lời đồng dao...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia