Đã xác định được những dấu tích vùng Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung - ẩn mình trong lòng đất gò Dương Xuân (NGUYỄN ĐẮC XUÂN)

CHỜ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHỦ DƯƠNG XUÂN TIỀN THÂN CỦA CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG - SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG CỦA TÔI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2018) ĐÃ XUẤT BẢN VÀ TÁI BẢN BỔ SUNG...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương kết - Sau khi các thông điệp của người xưa đã mở

Sau hơn một phần ba thế kỷ Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương – sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở Huế, biết bao đứa trẻ trong thời gian ấy đã ra đời, học hành, trưởng...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương VII - Phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn tiền thân của Cung điện Đan Dương thời Quang Trung.

Những ai có dịp dạo qua sân vườn các gia đình sống trong vùng gò ấp Bình An đều thấy, ở đây, có nhiều am miếu thờ người khuất mặt. Trong sân vườn nhà bà Lê Thị Rô (hiện nay...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương VI - Dấu tích phủ Dương Xuân trên ấp Bình An

Từ chùa Vạn Phước hướng về phía bắc là sông Hương (đúng như Pierre Poivre đã viết) và nhìn về phía nam là mô đất - có tên dân gian là cồn Bông Sứ - xuôi xuống gặp cái hồ...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia