Các hiện vật tìm thấy trong cuộc Thám sát Khảo cổ gò Dương Xuân năm 2016 (8)

Ngày cập nhật: 15/03/2018
A.1.1. Bát sứ trắng men lam vẽ rồng, đế có 4 chữ Hán ''Khang Hy Niên Chế''
A.1.2. Một đĩa sứ còn nguyên vẹn được lấy từ hố thám sát thứ 2 - trước chùa Vạn Phước
A.1.3. Nhà khảo cổ Nguyễn Đăng Cường đang xem xét mảng đất cát vàng lộn xộn ở hố thám sát thứ 3 - nhà ông Nguyễn Hữu Oánh
A.1.4. Nhà khảo cổ Nguyễn Hồng kiên đang đo cái om bị vỡ trước chùa Thiền Lâm - hố thám sát thứ 4
A.1.5A. TS Nguyễn Đăng Cường vẽ lại mảng đá được xếp chồng lên nhau tại hố thám sát thứ 5A - nhà ông Phạm Trương Đăng Thông
A.1.5B. Các mảng đá xếp chồng lên nhau được tìm thấy tại hố thám sát thứ 5B - nhà ông Lê Trung Hiếu (con trai bà Rô)
A.1.6A. Các mảnh vỡ gốm sứ được tìm thấy sau khi Thám sát khảo cổ năm 2016.
A.1.6B. Các mảnh vỡ gốm sứ được tìm thấy sau khi Thám sát khảo cổ năm 2016.
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia