ĐƯỜNG DÀI HẠNH PHÚC

Nội San Tây Sơn Phú Xuân số 2 - 2018 đã ra đời nhằm phục vụ "Kỷ niệm 230 năm (1788 - 2018) vua Quang Trung lên ngôi ở Phú Xuân"

NHÓM NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG HỌP MẶT TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG

hực hiện ý kiến của GS Phan Huy Lê là “biết đến đâu khai thác đến đó”...

Bình luận tham luận “DIỆN MẠO THÀNH PHÚ XUÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII QUA QUẢNG THUẬN ĐẠO SỬ TẬP CỦA NGUYỄN HUY QUÝNH” của TS Phan Thanh Hải

Thời gian qua, tiếp tục có những thông tin liên quan phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn được đưa lên thông tin đại chúng. Hầu hết đã bỏ quên những thông tin có giá trị nhất,...

TS Nguyễn Hữu Lệ - TGĐ Công ty TMA phát biểu trong cuộc giới thiệu sách của Nguyễn Đắc Xuân về thời Quang Trung ở Huế

Với cái tuổi 80 rồi, vẫn còn đam mê đã để lại công trình lịch sử cho các thế hệ sau.

NƠI GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI NGHIÊN CỨU THỜI TÂY SƠN Ở PHÚ XUÂN

Sau hơn 1/3 thế kỷ, với sự tham khảo các tư liệu liên ngành khoa học và chỉ dẫn của dân chúng địa phương,....

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia