Phan Huy Ích (1751- 1822)- Tinh Sà kỷ hành: Ký sự trên thuyền đi sứ (với vua Quang Trung giả) năm 1790

Trang cungdiendanduong.net nhằm nghiên cứu sưu tập tư liệu thời đại Quang Trung ở Huế. Nhân được đọc bài "Phan Huy Ích (1751- 1822)- Tinh Sà kỷ hành: Ký sự trên thuyền đi sứ (với vua...

Thiền Lâm - ngôi chùa Lịch sử...

Sau một phần ba thế kỉ nghiên cứu Thiền Lâm - ngôi chùa lịch sử - Thiền viện đầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong sắp ra đời với lời giới thiệu của GS Phan Huy Lê - Chủ tịch...

Hận thù vay trả

Nhà Tây Sơn và Nhà Nguyễn chống nhau, mỗi bên đều có lý tưởng chính đáng. Xã hội xứ Đàng Trong cuối đời các chúa Nguyễn bạo ngược, anh em nhà Tây Sơn nổi dậy để cứu dân,...

Đi tìm di tích Tây Sơn tại Huế

Nói đến di tích lịch sử và văn hóa ở Huế, trước đây nhiều người thường nghĩ đến các di tích của triều Nguyễn (1802 - 1945), chứ ít ai quan tâm đến di tích của các triều đại...

Trần Văn Kỷ một tín thần của vua Quang Trung

Lời thưa.- Bài nầy tôi được ông Nguyễn Huyền Anh giúp tài liệu viết từ thời gian tôi mới bắt đầu nghiên cứu về thời Tây Sơn ở Huế (1984). Đã gần 1/3 thế kỷ. Từ đó đến...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia