Những biến "loạn" thời Tây Sơn (7)

Ngày cập nhật: 24/09/2016
1.Giếng cổ còn lại ở chùa Diệu Đức- đề tài được Phó bảng Nguyễn Đinh Hiến viets bài Cổ Kính Trùng viên thuyết. Ông đặt câu hỏi ''Giếng nầy ai đào, đào từ khi nào vì sao bỏ hoang''.viết DieuDuc
2.Giêng cổ chùa Tuệ/Huệ Lâm
3. Ông Oánh và tác giả chỉ dấu bức thành rào phía Nam của chùa Thiền Lâm là một cái giếng cổ mà người dân gọi là một trong những “giếng loạn” ở ấp Bình An. Ảnh NĐĐ.
4. Mã loạn sau lưng chùa Vạn Phước
5.Loạn sơn 9.1843 bản chữ Hán và phiên âm
6. Tự kinh binh loạn
BienloanBinhNgo1
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia