Bình luận tham luận “DIỆN MẠO THÀNH PHÚ XUÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII QUA QUẢNG THUẬN ĐẠO SỬ TẬP CỦA NGUYỄN HUY QUÝNH” của TS Phan Thanh Hải

Thời gian qua, tiếp tục có những thông tin liên quan phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn được đưa lên thông tin đại chúng. Hầu hết đã bỏ quên những thông tin có giá trị nhất,...

TS Nguyễn Hữu Lệ - TGĐ Công ty TMA phát biểu trong cuộc giới thiệu sách của Nguyễn Đắc Xuân về thời Quang Trung ở Huế

Với cái tuổi 80 rồi, vẫn còn đam mê đã để lại công trình lịch sử cho các thế hệ sau.

Hịch của Quang Trung, Vua Nam Hà và Bắc Hà gửi toàn thể quan, quân dân hai xứ Quảng Ngãi và Quy Nhơn Thụy Khuê (dịch và bình luận)

Sự thành công của Gia Long, phần lớn phụ thuộc vào cái chết của Quang Trung. Nếu Quang Trung không chết, cục diện chiến tranh chưa biết sẽ thế nào...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia