Thư gởi PGS.TS Đỗ Bang

Với cái tuổi 81 nầy, còn bao nhiêu việc tôi phải làm nhưng tôi phải tạm dẹp qua một bên để ngồi viết cho anh lá thư nầy. Viết lá thư nầy tôi không có mục đích hơn thua với anh....

ĐƯỜNG DÀI HẠNH PHÚC

Nội San Tây Sơn Phú Xuân số 2 - 2018 đã ra đời nhằm phục vụ "Kỷ niệm 230 năm (1788 - 2018) vua Quang Trung lên ngôi ở Phú Xuân"

Đã xác định được những dấu tích vùng Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung - ẩn mình trong lòng đất gò Dương Xuân (NGUYỄN ĐẮC XUÂN)

CHỜ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHỦ DƯƠNG XUÂN TIỀN THÂN CỦA CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG - SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG CỦA TÔI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2018) ĐÃ XUẤT BẢN VÀ TÁI BẢN BỔ SUNG...

NHÓM NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG HỌP MẶT TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG

hực hiện ý kiến của GS Phan Huy Lê là “biết đến đâu khai thác đến đó”...

Bình luận tham luận “DIỆN MẠO THÀNH PHÚ XUÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII QUA QUẢNG THUẬN ĐẠO SỬ TẬP CỦA NGUYỄN HUY QUÝNH” của TS Phan Thanh Hải

Thời gian qua, tiếp tục có những thông tin liên quan phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn được đưa lên thông tin đại chúng. Hầu hết đã bỏ quên những thông tin có giá trị nhất,...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia