Đã xác định được những dấu tích vùng Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung - ẩn mình trong lòng đất gò Dương Xuân (NGUYỄN ĐẮC XUÂN)

CHỜ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHỦ DƯƠNG XUÂN TIỀN THÂN CỦA CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG - SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG CỦA TÔI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2018) ĐÃ XUẤT BẢN VÀ TÁI BẢN BỔ SUNG...

NHÓM NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG HỌP MẶT TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG

hực hiện ý kiến của GS Phan Huy Lê là “biết đến đâu khai thác đến đó”...

Bình luận tham luận “DIỆN MẠO THÀNH PHÚ XUÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII QUA QUẢNG THUẬN ĐẠO SỬ TẬP CỦA NGUYỄN HUY QUÝNH” của TS Phan Thanh Hải

Thời gian qua, tiếp tục có những thông tin liên quan phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn được đưa lên thông tin đại chúng. Hầu hết đã bỏ quên những thông tin có giá trị nhất,...

TS Nguyễn Hữu Lệ - TGĐ Công ty TMA phát biểu trong cuộc giới thiệu sách của Nguyễn Đắc Xuân về thời Quang Trung ở Huế

Với cái tuổi 80 rồi, vẫn còn đam mê đã để lại công trình lịch sử cho các thế hệ sau.

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia