Thanh Việt nghị hòa - tiến trình nhà Thanh công nhận triều đại Tây Sơn - Chương III: Phái bộ Nguyễn Quang Hiển

Tài liệu nước ta không đánh giá đúng mức chuyến công du của Nguyễn Quang Hiển, còn sử nhà Thanh thì cho rằng chỉ là thái độ khiếp sợ của triều đình Tây Sơn.

Lăng Quang Trung gần chùa Thiền Lâm

Theo Phan Huy Ích lăng mộ vua Quang Trung ở gần chùa Thiền Lâm.

CÂU CHUYỆN GIẾNG CŨ LẠI TRÒN

Lê Nguyễn Lưu LƯỢC DỊCH BÀI VĂN BIA CỔ KÍNH TRÙNG VIÊN THUYẾT Mùa xuân năm Canh Ngọ niên hiệu Bảo Đại Dương lịch năm 1930

Nguyễn Đình Hiến và số phận một tấm bia

Lai lịch tấm bia Trong sách Quảng Nam - Đất nước và nhân vật, khi đề cập đến Nguyễn Đình Hiến, tác giả Nguyễn Q. Thắng có viết: “Sau khi về hưu, ông cất một ngôi...

Kinh Thiền Lâm phế tự cảm tác

Thái sư Bùi Đắc Tuyên chiếm chùa làm nhà riêng mặc tỉnh giải quyết việc nước (tại nhà riêng). (Nên) quan lại, lính tráng, dân chúng, lũ lượt trên đường núi, tự coi lời đồng dao...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia