PHỦ DƯƠNG XUÂN

Lời dẫn.- Đoạn tư liệu dưới đây trích từ bài Le Quartier Des Arènes của L.Cadière (BAVH số Tháng 7 - 9 / 1925 ( tr.136 -144) do thầy Lê Khắc Phò (Đại học Sư phạm Huế) chuyển ngữ....

Chùa Thiền Lâm, Thiền Viện đầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong

Hơn 30 năm qua Ôn Chơn Trí và các thầy ở Thiền Lâm đã giúp tôi biết bao công việc, nhờ thế tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi chưa thực hiện được một việc gì...

Văn học nghệ thuật thời Tây Sơn

Lời dẫn mong được giúp đỡ: Biết tôi sưu tập nghiên cứu về thời đại Quang Trung ở Huế, một độc giả đã gởi cho tôi bài “Văn học nghệ thuật thời Tây Sơn” của Dư Vân....

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (12): Ngọc Hân công chúa

Công chúa là con gái thứ 21 vua Lê Hiển Tông (1740-1786). Từ bé đã thông kinh sử và biết làm thơ văn. Năm 1786, công chúa mới 16 tuổi. Nhân Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa phù...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (11): Ngọc Hân công chúa chưa hết chịu tiếng oan nầy đến chịu tiếng oan khác

Đã bao nhiêu lâu, NGỌC HÂN công chúa mang tiếng là thất thân cùng vua Gia Long. Nhờ tập Dụ Am của Phan Huy Ích mà tiếng oan kia được gột rửa. Các bạn yêu văn chương bản Ai Tư Vãn đã...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia