Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (2): Văn Tế Vua Quang Trung của CC Lê Ngọc Hân

Văn tế vua Quang Trung của Công chúa Ngọc Hân viết bằng chữ Nôm. Có nhiều bản chuyển qua Quốc ngữ in trong các sách Quốc văn đời Tây Sơn của các tác giả nổi tiếng nhưng phần lớn...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (1): Từ một trang sử chùa Kim Tiên

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí được Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong vào năm 1882, cuối đời vua Tự Đức. Nhưng vì có nhiều thông tin – nói như ngôn ngữ ngày nay “nhạy cảm” -...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (Phụ lục): Chính sách của Nhà Tây Sơn đối với chùa Phật ở Huế

Để hiểu thêm lý do vì sao Công chúa Ngọc Hân-Bắc cung Hoàng hậu của vua Quang Trung lại ở trong chùa Kim Tiên, chúng tôi Phụ lục thêm bài sau đây, nói rõ chủ trương sử dụng các chùa...

KHẢO SÁT NAM GIAO TÂN LỘ

Nam Giao tân lộ là một con đường nằm về phía tây nam Kinh thành Huế. đường này được mở dưới thời vua Thành Thái vào năm 1897-1898 do ông Sali, kỹ sư Kiều Lộ (cầu đường) người...

Mối quan hệ giữa chùa Thiền Lâm và Phủ Dương Xuân

Nguyễn Đắc Xuân trả lời: - Lịch sử Chín đời chúa Nguyễn cho biết các chúa Nguyễn đều rất ngưỡng mộ Đạo Phật. Các chúa đầu tiên có các danh hiệu gần gũi với đạo Phật:...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia