Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (5): Công chúa Ngọc Hân sáng tác Ai Tư Vãn ở chùa Kim Tiên

“Ai Tư Vãn” là tiếng khóc chồng, Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân khóc Hoàng đế Quang Trung. Tác phẩm này được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1792 (năm vua Quang Trung qua đời)...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (4): Hai điếu văn khóc CC Ngọc Hân

Công chúa Ngọc Hân / Bắc cung Hoàng hậu qua đời, Phan Huy Ích - một trọng thần của Quang Trung tiếp sau về triều Cảnh Thịnh đã viết hộ 5 Điếu văn

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (3): Ai Tư Vãn - Công chúa Lê Ngọc Hân

Lời dẫn: Hơn nửa thế kỷ qua có hàng chục nhà nghiên cứu văn học, hàng trăm thầy giáo dạy văn học viết bài phân tích, đánh giá giá trị của Ai Tư Vãn của Công chúa Ngọc Hân. Tuy...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (2): Văn Tế Vua Quang Trung của CC Lê Ngọc Hân

Văn tế vua Quang Trung của Công chúa Ngọc Hân viết bằng chữ Nôm. Có nhiều bản chuyển qua Quốc ngữ in trong các sách Quốc văn đời Tây Sơn của các tác giả nổi tiếng nhưng phần lớn...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (1): Từ một trang sử chùa Kim Tiên

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí được Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong vào năm 1882, cuối đời vua Tự Đức. Nhưng vì có nhiều thông tin – nói như ngôn ngữ ngày nay “nhạy cảm” -...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia