Hận thù vay trả

Nhà Tây Sơn và Nhà Nguyễn chống nhau, mỗi bên đều có lý tưởng chính đáng. Xã hội xứ Đàng Trong cuối đời các chúa Nguyễn bạo ngược, anh em nhà Tây Sơn nổi dậy để cứu dân,...

Đi tìm di tích Tây Sơn tại Huế

Nói đến di tích lịch sử và văn hóa ở Huế, trước đây nhiều người thường nghĩ đến các di tích của triều Nguyễn (1802 - 1945), chứ ít ai quan tâm đến di tích của các triều đại...

Trần Văn Kỷ một tín thần của vua Quang Trung

Lời thưa.- Bài nầy tôi được ông Nguyễn Huyền Anh giúp tài liệu viết từ thời gian tôi mới bắt đầu nghiên cứu về thời Tây Sơn ở Huế (1984). Đã gần 1/3 thế kỷ. Từ đó đến...

Cần tiến hành khảo cổ

Để làm rõ thêm những tranh luận về dấu tích lăng mộ vua Quang Trung, các nhà nghiên cứu đề nghị cần phải tiến hành khảo cổ học, đồng thời có kế hoạch bảo vệ và đưa vào...

Những giả thiết trên đường đi tìm lăng mộ vua Quang Trung

Nhà sử học Nguyễn Quang Ân - cán bộ phụ trách tư liệu sử học của Viện Sử học Việt Nam. Khi nhận được công trình Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung của tôi, ông đã đọc kỹ, kiểm...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia