Cần tiến hành khảo cổ

Để làm rõ thêm những tranh luận về dấu tích lăng mộ vua Quang Trung, các nhà nghiên cứu đề nghị cần phải tiến hành khảo cổ học, đồng thời có kế hoạch bảo vệ và đưa vào...

Những giả thiết trên đường đi tìm lăng mộ vua Quang Trung

Nhà sử học Nguyễn Quang Ân - cán bộ phụ trách tư liệu sử học của Viện Sử học Việt Nam. Khi nhận được công trình Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung của tôi, ông đã đọc kỹ, kiểm...

PHỦ DƯƠNG XUÂN

Lời dẫn.- Đoạn tư liệu dưới đây trích từ bài Le Quartier Des Arènes của L.Cadière (BAVH số Tháng 7 - 9 / 1925 ( tr.136 -144) do thầy Lê Khắc Phò (Đại học Sư phạm Huế) chuyển ngữ....

Chùa Thiền Lâm, Thiền Viện đầu tiên lớn nhất ở xứ Đàng Trong

Hơn 30 năm qua Ôn Chơn Trí và các thầy ở Thiền Lâm đã giúp tôi biết bao công việc, nhờ thế tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi chưa thực hiện được một việc gì...

Văn học nghệ thuật thời Tây Sơn

Lời dẫn mong được giúp đỡ: Biết tôi sưu tập nghiên cứu về thời đại Quang Trung ở Huế, một độc giả đã gởi cho tôi bài “Văn học nghệ thuật thời Tây Sơn” của Dư Vân....

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia