NHÓM NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG HỌP MẶT TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG

hực hiện ý kiến của GS Phan Huy Lê là “biết đến đâu khai thác đến đó”...

Ngày 13-5-2018 vừa qua, Nhóm NCĐD họp mặt tại Gác Thọ Lộc, bàn công việc nghiên cứu Đan Dương sáu tháng cuối năm 2018. 

Nhóm NCĐD họp mặt tại Gác Thọ Lộc gồm có một số thành viên: Từ bên trái Nhà báo Thanh Tùng, Bs Phạm Đức Thành Dũng, Nhà báo Nguyễn Đình Đính, NNC Hồ Vĩnh và NNC Nguyễn Đắc Xuân.

- Năm tập phim tư liệu Dấu tích Cung Điện Đan Dương đã hoàn thành phần hậu kỳ cuối cùng, sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên. Phim cũng đã được gửi cho nhà tài trợ Vietravel đã được Vietravel đồng ý. Hai bên sẽ hoàn thành các thủ tục tài chính, Việc công chiếu phim sẽ thực hiện trên sóng truyền hình. Đơn vị truyền hình nào phát thì sẽ có hợp đồng cụ thể với thành viên đại diện Nhóm và đạo diễn Phan Thành Long.

- Thực hiện ý kiến của GS Phan Huy Lê là “biết đến đâu khai thác đến đó” đối với khu vực Dương Xuân, nhóm Đan Dương sẽ xây dựng các hoạt động ở đó. Trọng tâm trước mắt là 4 điểm tham quan, thuyết minh (chùa Vạn Phước, nhà ông Nguyễn Hữu Oánh, nhà anh Hiếu và chùa Thiền Lâm). Bốn điểm này đã có các nhà hảo tâm hứa sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng. Kế hoạch, phương án, cách thức, khai thác như thế nào sẽ do 2 thành viên Cảnh Vinh và Vinh Dự phụ trách. Các vấn đề liên quan về sau cũng 2 thành viên Vinh và Dự phụ trách luôn.

NNC Nguyễn Đắc Xuân gặp HT Thích Chơn Trí nói chuyện về việc xây dựng điểm tham quan về Cung điện Đan Dương ở chùa Thiền Lâm.

- Về tập san TÂY SƠN PHÚ XUÂN số 1: có ảnh hưởng tốt, có sự quan tâm của rất nhiều người. Thành công này là động lực của nhóm, là điều cần được phát huy.

- Về tập san TÂY SƠN PHÚ XUÂN số 2: năm 2018 liên quan đến kỷ niệm 230 năm ngày Quang Trung Nguyễn Huệ lên ngôi, nên số 2 sẽ tập trung vào chủ đề này. Qua đó, các thành viên sẽ đăng ký bài vào tháng 8, hoàn thiện trong tháng 9, tháng 10 sẽ biên tập và tháng 11 sẽ in. 

- Về kết nạp thành viên mới: Nhà nghiên cứu Lê Trọng Sâm từ TP HCM đã có thư đề ngày 12/5/2018 xin gia nhập Nhóm. Nhóm đã hội ý và nhất trí. Nhóm sẽ có thư mời NNC Lê Trọng Sâm tham gia Nhóm.

NNC Lê Trọng Sâm (bên trái) đến thăm NNC Nguyễn Đắc Xuân tại Gác Thọ Lộc

Nguyễn Đình Đính

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia