Hội thảo khoa học Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế (17)

Ngày cập nhật: 21/09/2016
1. Trên đường phố
2. Trưng bày
3. Ban chủ tọa
4. Toàn cảnh Hội thảo nhìn từ trái qua
5. Phan Huy Lê phát biểu
6.Pho CT Nguyen Dung
7. TGĐ Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ phát biểu
8. Toàn cảnh Hội thảo nhìn đằng sau
9. Đỗ Bang đọc đề dẫn
10.Viết Xuân
11.NNC Nguyễn Đắc Xuân báo cáo
12. Trần Đại Vinh
13. Toàn cảnh Hội thảo nhìn từ phải qua
14. Châu Phan phản biện sách
15. Chia sẻ của vợ NNC Nguyễn Đắc Xuân
16. Phản biện của NNC Nguyễn Đắc Xuân
17. Phan Huy Lê kết luận
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia