Những nhân vật nước ngoài (4)

Ngày cập nhật: 20/09/2016
1. Hòa thượng Thích Đại Sán
2. Pierre Poivre
3. John Barrow
4. L.Cadière
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia