Thư gởi PGS.TS Đỗ Bang

Với cái tuổi 81 nầy, còn bao nhiêu việc tôi phải làm nhưng tôi phải tạm dẹp qua một bên để ngồi viết cho anh lá thư nầy. Viết lá thư nầy tôi không có mục đích hơn thua với anh. Hơn ai chứ hơn...

ĐƯỜNG DÀI HẠNH PHÚC

Nội San Tây Sơn Phú Xuân số 2 - 2018 đã ra đời nhằm phục vụ "Kỷ niệm 230 năm (1788 - 2018) vua Quang Trung lên ngôi ở Phú Xuân"

Đã xác định được những dấu tích vùng Cung điện Đan Dương - sơn lăng của...

CHỜ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHỦ DƯƠNG XUÂN TIỀN THÂN CỦA CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG - SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG CỦA TÔI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2018) ĐÃ XUẤT BẢN VÀ TÁI BẢN BỔ SUNG ĐẾN BỐN LẦN....

Các bài viết khác
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia