Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Lời nói đầu

Kết luận bài nghiên cứu của mình, trong Hội nghị Bảo tồn Di tích Lịch sử và Văn hóa Bình Trị Thiên tháng 1 năm 1985, tôi viết: “Bước đầu, ta có thể kết luận Cung Điện Đan...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia