Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương V - Phủ Dương Xuân qua tư liệu trong nước và ngoài nước.

Thông qua tư liệu trong và ngoài nước ta biết được Phủ Dương Xuân to lớn và quan trọng đối với các chúa Nguyễn. Nó chỉ đứng sau Đô thành Phú Xuân mà thôi.

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương IV - Chùa Thiền Lâm chồng chất những bí ẩn

Chùa Thiền Lâm thuộc dòng tu Tào động, xuất hiện ở Thuận Hóa - Phú Xuân từ cuối thế kỉ thứ XVII.

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương III - Vua Quang Trung qua đời Lăng mộ táng gần chùa Thiền Lâm.

Cuối năm 1790, vua Quang Trung đòi nhà Thanh phải trả lại đất 6 châu thuộc Hưng Hóa đã bị nhà Thanh chiếm, nhưng nhà Thanh đáp cương vực đã ổn không thể thay đổi...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương II - Cung điện của vua Quang Trung ở Kinh đô Phú Xuân

Sau khi đại thắng quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút (đầu năm 1785), Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ kéo quân về Quy Nhơn. Tháng 5 năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Huệ làm Tiết chế quân...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương I - Các kiến trúc ở Đô thành Phú Xuân cuối đời các chúa Nguyễn

Sau khi lên ngôi vương, chúa Nguyễn Phúc Khoát/Hoạt đổi Chính Dinh ở Phú Xuân thành Đô thành Phú Xuân. Đô thành Phú Xuân tọa lạc trên hòn đảo bao bọc bởi phía bắc là sông Kim Long,...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia