Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương IV - Chùa Thiền Lâm chồng chất những bí ẩn

Chùa Thiền Lâm thuộc dòng tu Tào động, xuất hiện ở Thuận Hóa - Phú Xuân từ cuối thế kỉ thứ XVII.

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương III - Vua Quang Trung qua đời Lăng mộ táng gần chùa Thiền Lâm.

Cuối năm 1790, vua Quang Trung đòi nhà Thanh phải trả lại đất 6 châu thuộc Hưng Hóa đã bị nhà Thanh chiếm, nhưng nhà Thanh đáp cương vực đã ổn không thể thay đổi...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương II - Cung điện của vua Quang Trung ở Kinh đô Phú Xuân

Sau khi đại thắng quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút (đầu năm 1785), Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ kéo quân về Quy Nhơn. Tháng 5 năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Huệ làm Tiết chế quân...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Chương I - Các kiến trúc ở Đô thành Phú Xuân cuối đời các chúa Nguyễn

Sau khi lên ngôi vương, chúa Nguyễn Phúc Khoát/Hoạt đổi Chính Dinh ở Phú Xuân thành Đô thành Phú Xuân. Đô thành Phú Xuân tọa lạc trên hòn đảo bao bọc bởi phía bắc là sông Kim Long,...

Phủ Dương Xuân - tiền thân của Cung điện Đan Dương: Lời nói đầu

Kết luận bài nghiên cứu của mình, trong Hội nghị Bảo tồn Di tích Lịch sử và Văn hóa Bình Trị Thiên tháng 1 năm 1985, tôi viết: “Bước đầu, ta có thể kết luận Cung Điện Đan...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia