Công văn Sở Văn hóa và Thể thao gửi Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Sở Văn hóa và Thể thao gửi Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế công văn số 603/SVHTT-QLDSVH về việc thăm dò khảo cổ tại gò Dương Xuân.

.

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia