Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: Huế
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia