NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 

 

 

Phủ Dương Xuân – tiền thân của

Cung điện Đan Dương

丹 陽 宮 殿

của Hoàng đế Quang Trung ở Huế

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA

 HUẾ - 2017

Trang tiếp theo 
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia