Kính tặng Học giả Hoàng Xuân Hãn

& GS Phan Huy Lê -

những nhà khoa học đã sớm khẳng định giá trị

công trình nghiên cứu nầy.

 

Cám ơn Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng GĐ Vietravel

TS Nguyễn Hữu Lệ - Tông GD Cty TMA

- những người giúp đưa công trình khoa học dến mọi người

 

Cám ơn hiền nội Võ Thi Cẩm Tú –

người hết lòng chia sẻ những vui buồn

trên con đường nghiên cứu Cung điện Đan Dương hơn 1/3 thế kỷ qua.

 

Di sản của cha mẹ để lại cho các con và rể:

- Nguyễn Vũ Tú Anh – Hồ Viết Vinh

- Nguyễn Vũ Tú Uyên – Đỗ Minh Quân

-Nguyễn Vũ Xuân Huy – Nguyễn Dương Thế Vũ.

 

 

Người cầm bút xứ Huế

NGUYỄN ĐẮC XUÂN

Trang tiếp theo Trang trước 
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia