NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 

 

 

 

 

 

Thiền Lâm

ngôi chùa lịch sử

Thiền viện đầu tiên lớn nhất

ở xứ Đàng Trong

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản Thuận Hóa

HUẾ - 2017

Trang tiếp theo 
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia