Về công trình đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung” Trả lời PV Đỗ Dũng Đài RFI (Pháp) tối ngày chủ nhật 20-1-2008”

       “Được nhận bản sao sáu bức tranh quý Bình Định An Nam chiến đồ” [Hội thảo Khoa học Tây Sơn Thuận Hoá và Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Huệ Quang Trung, Huế 10-6-2008]

        “Cung điện Đan Dương đáp số chung cho những câu hỏi đặt ra từ các dinh phủ cuối đời các chúa Nguyễn đến thời Nguyễn Huệ Quang Trung” [Hội thảo Khoa học Tây Sơn Thuận Hoá và Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Huệ Quang Trung, Huế, 10-6--2008].

       “Lăng mộ vua Quang Trung ở Huế qua thư tịch cổ của Ngô Thì Nhậm, Pham Huy Ich, Đại Nam Liệt truyện [Hội thảo Hoàng đế Quang Trung với Phượng Hoàng Trung Đô", tổ chức tại Vinh ngày 31-5-2011].

Trưng bày tài liệu hình ảnh về chùa Thiên Lâm thời Nguyễn Huệ Quang Trung  tai chùa Thiền Lâm hiện nay (tháng 6-2008);

Trưng bày tài liệu hình ảnh liên quan đến chùa Thiền Lâm, Phủ Dương Xuân, cung điện Đan Dương tại Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố  Huế nhân Hội thảo Khoa  học Tây Sơn Thuận Hoá và Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Huệ Quang Trung (10- 6-2008);

Giao lưu với trí thức, các nhà khoa học và độc giả TP HCM về Cung điện Đan Dương trong Hội sách TP HCM lần thứ V năm 2018 do Fahasa tổ chức.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, giao lưu cũng như tham luận trong các hội thảo khoa học về Nguyễn Huệ - Quang Trung tôi chỉ tập trung vào chủ đề Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung.

Tư liệu khoa học cũng như lý luận giải trình khoa học trong các cuộc trả lời phỏng vấn, giao lưu, tham luận trong các hội thảo khoa học về Nguyễn Huệ - Quang Trung tôi đều dựa vào cuốn sách đã xuất bản nên không có gì mới. do đó tôi không đưa thêm những bài ấy vào cuốn sách tái bản lần thứ nhất nầy. Không những thế, để cho độc giả và các nhà khoa học khỏi mất thì giờ, tôi giữ nguyên bản in lần trước, chỉ rút bớt những bài nghiên cứu về Nguyễn Huệ Quang Trung không liên quan trực tiếp đến việc đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương đã đăng, cụ thể là các bài:

- Chiến dịch giải phóng Thuận Hoá - Phú Xuân diễn ra đúng vào ngày tháng

nào trong năm 1786?

- Sự đóng góp của nhân dân Thuận Hóa - Phú Xuân cho Phong trào Tây Sơn 

- Chân dung Nguyễn Huệ - Quang Trung qua một số thư tịch cổ.

Trang tiếp theo Trang trước 
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia