Hành trình tìm lăng mộ Hoàng đế Quang Trung

Người Việt Nam quan niệm “sống có nhà, thác có mồ” nên thường chúc cho người sống có “nhà cao cửa rộng” và mong cho người chết “mồ yên mả đẹp”.

Vài tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiến của Nguyễn Huệ (ĐẶNG PHƯƠNG NGHI)

Nếu các nguồn sử liệu trong nước về Tây Sơn đã được xuất bản hay khai thác gần hết, thì còn nhiều các nguồn sử liệu ngoại quốc chưa được phát hành. Các nguyên bản đó...

Chùa Vạn Phước lấy am/chùa Phổ Phúc làm tiền thân của mình là một giải pháp hay thực tế lịch sử đã diễn ra như thế?

Gò ấp Bình An thuộc phường Trường An ngày nay, trong thế kỷ XIX là một vùng đất không có dân ở. Cụ Nguyễn Đình Hòe - quan chức quan trọng của nhà Nguyễn và chính quyên Bảo hộ -...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia