Phản ứng của nhà Thanh khi được tin vua Quang Trung mất

Tìm hiểu nền bang giao Trung Việt; hầu như bất cứ lúc nào trong nước ta có biến, đều được Trung Quốc dòm ngó hết sức kỹ lưỡng. Lịch sử thường ghi nhận những cuộc xâm lăng...

LĂNG HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG (Nguyễn Thiệu Lâu)

Đầu những năm bốn mươi của thế kỷ trước GS Nguyễn Thiệu Lâu dạy học tại trường Quốc Học Huế. Hơn 20 năm sau tôi mới vào học Quốc Học. Vì thế khi mới bắt đầu nghiên...

Ấn tượng Nguyễn Phúc Chu trong tâm thức cư dân xứ Huế xưa nay

Nguyễn Phúc Chu (阮 福 周) sinh năm 1675, huý là Tùng (松); lúc 17 tuổi Công tử lấy tự hiệu Thiên Túng Đạo nhân (天 縱 道 人), lên ngôi Chúa, được tôn phong Quốc chúa, sống trọn...

Những dấu ấn lịch sử của Tướng Tây Sơn: Võ Văn Dũng, ở tại làng La Chữ -Tỉnh Thừa Thiên Huế

La Chử là một làng rất xưa; từ khi lập làng vào khoảng cuối đời nhà Trần cho đến nay, kể đã hơn 650 năm lịch sử. Làng ở phía Tây thành phố Huế, cách kinh thành cổ độ...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia