Kỳ 4: Có không cung điện Đan Dương?

TT – “Cung điện Đan Dương là sơn lăng phụng chứa bảo y tiên hoàng ta”. Đó là câu chú thích trong bài thơ Cảm hoài của Ngô Thì Nhậm – một vị cận thần của vua Quang Trung.

Kỳ 3: Những phát hiện ở chùa Thiền Lâm

TT – Cùng một nỗi khắc khoải “lăng mộ vua Quang Trung nằm ở đâu?”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã vào cuộc tìm kiếm và cũng theo hướng lăng Ba Vành. “Nhưng may sao tôi sớm...

Kỳ 2:Bí ẩn lăng mộ vua Quang Trung : Cuộc kiếm tìm 30 năm

TT – Có một thầy giáo vật lý đã gác hết mọi việc để lao vào giải bài toán Ba Vành mà anh gọi là “phương trình nửa thế kỷ”. Đó là thầy Trần Viết Điền, giảng viên khoa...

Kỳ 1:Bí ẩn lăng mộ vua Quang Trung – Lăng Ba Vành: mộ của ai ?

Lời dẫn: Kết thúc loạt bài Bí Ẩn Lăng Mộ Vua Quang Trung trên báo Tuổi Trẻ (từ 17 đến 22-2-2016) nhà báo Minh Tự viết: Kết luận cuộc hội thảo này, GS Phan Huy Lê ủng hộ lập...

Bà vãi Vân Dương

Chúa Nguyễn Phúc Khoát (Võ Vương) có 18 con trai và 12 con gái. Người con gái trưởng phương danh là Ngọc Tuyên[1], nổi tiếng nhất trong các hoạt động giúp nhà Nguyễn. Mẹ bà người họ...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia