Những năm tháng ở Phú Xuân cùng Quang Trung

Đấy chính là tuyên ngôn về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, để tự lực tự cường mà đàng hoàng đối phó với các ý đồ xấu của ngoại bang....

Dấu ấn triều đại Tây Sơn qua Dụ Am Ngâm Lục của Phan Huy Ích

Sinh ra, làm quan dưới thời Lê - Trịnh, mất đi dưới thời vua Minh Mạng, nhưng cuộc đời, sự nghiệp của Phan Huy Ích gắn liền với nhà Tây Sơn. Cùng với Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thiếp,...

Nguyễn Huệ giải phóng Phú Xuân trong tay ba vạn quân Trịnh qua "Lịch Triều Tạp Kỷ" của Ngô Cao Lãng

Tháng 4, mùa hạ. Nhạc sai em là Nguyễn Văn Huệ (sau đổi là Quang Bình) làm tiết chế thủy bộ chư quân thượng tướng công, rể là Vũ Văn Nhậm, Tả quân đô đốc, hàng thần là Nguyễn...

Tìm thấy di tích thời Tây Sơn vùng phụ cận Huế

Trong suốt nửa đầu thế kỷ 19, nhất là vào đầu thời Gia Long (1802 - 1820), nhà Nguyễn đã cố tình giết sạch, đốt sạch, xóa sạch tất cả con người, di tích, sách vở và mọi thứ...

Thư Hoàng Xuân Hãn gửi ông Nguyễn Đắc Xuân (Kí giả và Giáo sư ở Huế, Việt Nam)

Tôi ở xa Huế, đã có những sự suy nghĩ trên, nhưng không thể suy biết hơn nữa. Chỉ có người khảo-sát thật-địa, mới có thể tiến một nấc nữa. Trước có CADIE RE đoán chỗ Dinh...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia