Ghi chú về những hài cốt của Tây Sơn trong nhà tù Khám Đường

Bài ghi chú của Nguyễn Đình Hoè cho thấy nỗi ám ảnh ghê gớm của các vua Nguyễn đối với anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ thời Tây Sơn. Vua Đồng Khánh và vua Thành Thái là các vị vua...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia