VOYAGE DE PIERRE POIVRE EN COCHINCHINE ( II )

l’Extrême-Orient, 1887, t3, pp.81-121, 364-510, deux manuscrits des Archives Nationales qui sont l’objet de la présente réédition. Le premier texte que nous reproduisons est la transcription d’un manuscrit de Pierre...

VOYAGE DE PIERRE POIVRE EN COCHINCHINE ( I )_

Sous le titre : Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine, Henri Cordier a transcrit dans la Revue de l’Extrême-Orient, 1887, t3, pp.81-121, 364-510, deux manuscrits des Archives Nationales qui sont l’objet de la présente...

"Nhật ký du hành gặp Chúa xứ Đàng Trong" của James Bean

Đó thật sự là những trang thủ bút của James Bean, một mại biện (comprador) người Anh đã đến Đàng Trong năm 1765. Tôi may mắn thủ đắc được bản sao chụp những trang bút tích...

JEAN KOFFLER, NGƯỜI Y SĨ PHƯƠNG TÂY ĐẦU TIÊN Ở PHỦ CHÚA NGUYỄN

Trong việc nội trị, có lẽ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) là vị chúa Nguyễn đầu tiên sử dụng một người phương Tây làm thầy thuốc riêng cho mình. Người đó là Jean Koffler,...

Note Sur Les Cendres Des Tay Son Dans La Prison Du Kham Duong

Bulletin des Amis du Vieux Hu ( Tập san Đô Thành Hiếu Cổ hay Những Người Bạn Huế Xưa) số 2 Tháng 4-tháng 6 năm 1914 , tr. 145-146

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia