Note Sur Les Cendres Des Tay Son Dans La Prison Du Kham Duong

Bulletin des Amis du Vieux Hu ( Tập san Đô Thành Hiếu Cổ hay Những Người Bạn Huế Xưa) số 2 Tháng 4-tháng 6 năm 1914 , tr. 145-146

.

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia