Tây Sơn Thuật Lược

Lời của dịch giả: "Bài Tây-Sơn thuật-lược này bằng chữ Hán, tác giả Vô Danh, có đăng cả trong Nam-phong số I48, phần chữ Hán, trang 29-37. Tuy về lịch sử có nhiều điểm sai, nhưng...

Truyện Chép Về Nguỵ Tây ( Nguyễn Quang Toản )

Quang Toản tên là Trát, mẹ là họ Phạm, người phủ Quy Nhơn. Cùng Hình bộ thượng thư Bùi Văn Nhật, thái sư Bùi Đắc Tuyên là anh chị em cùng mẹ khác cha. Năm 30 tuổi, nguỵ sách lập...

Truyện Chép Về Nguỵ Tây ( Nguyễn Văn Huệ)

Là em Nguyễn Văn Nhạc, tiếng nói như tiếng chuông lớn, mắt sáng nhoang nhoáng như chớp, giảo hoạt khôn ngoan hay đánh nhau, người đều sợ cả.

Truyện Chép Về nguỵ Tây ( Nguyễn Văn Nhạc )

Người huyện Phù Ly ( nay là Phù Cát ), trấn Quy Nhơn ( nay là Bình Định ). Tiên tổ là người huyện Hưng Nguyên trấn Nghệ An. Ông tổ bốn đời, khoảng năm Thịnh Đức(1) đời Lê, bị...

Hòa thượng Thích Đại Sán với xã hội Đàng Trong thế kỷ 17 (trích)

Nhân vật chúng ta đề cập đến là hòa thượng Thạch Liêm, pháp danh Thích Đại Sán, một cao tăng được ghi tên vào bộ Đại Nam liệt truyện tiền biên của Quốc sử quán triều...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia