Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (4): Hai điếu văn khóc CC Ngọc Hân

Công chúa Ngọc Hân / Bắc cung Hoàng hậu qua đời, Phan Huy Ích - một trọng thần của Quang Trung tiếp sau về triều Cảnh Thịnh đã viết hộ 5 Điếu văn

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (3): Ai Tư Vãn - Công chúa Lê Ngọc Hân

Lời dẫn: Hơn nửa thế kỷ qua có hàng chục nhà nghiên cứu văn học, hàng trăm thầy giáo dạy văn học viết bài phân tích, đánh giá giá trị của Ai Tư Vãn của Công chúa Ngọc Hân. Tuy...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (2): Văn Tế Vua Quang Trung của CC Lê Ngọc Hân

Văn tế vua Quang Trung của Công chúa Ngọc Hân viết bằng chữ Nôm. Có nhiều bản chuyển qua Quốc ngữ in trong các sách Quốc văn đời Tây Sơn của các tác giả nổi tiếng nhưng phần lớn...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (1): Từ một trang sử chùa Kim Tiên

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí được Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong vào năm 1882, cuối đời vua Tự Đức. Nhưng vì có nhiều thông tin – nói như ngôn ngữ ngày nay “nhạy cảm” -...

Công chúa Ngọc Hân ở chùa Kim Tiên (Phụ lục): Chính sách của Nhà Tây Sơn đối với chùa Phật ở Huế

Để hiểu thêm lý do vì sao Công chúa Ngọc Hân-Bắc cung Hoàng hậu của vua Quang Trung lại ở trong chùa Kim Tiên, chúng tôi Phụ lục thêm bài sau đây, nói rõ chủ trương sử dụng các chùa...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia