Thanh Việt nghị hòa - tiến trình nhà Thanh công nhận triều đại Tây Sơn - Chương III: Phái bộ Nguyễn Quang Hiển

Tài liệu nước ta không đánh giá đúng mức chuyến công du của Nguyễn Quang Hiển, còn sử nhà Thanh thì cho rằng chỉ là thái độ khiếp sợ của triều đình Tây Sơn.

Tờ Hịch của Quang Trung

(Hịch của vua Nam Kỳ Thượng và Bắc Kỳ gởi quan lại, tướng sĩ và thần dân hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn (a) (Trích từ Nouvelles des Missions Étrangères de 1802, người dịch (từ chữ...

Góc khuất dưới chưn đèn

Xin ai đừng biến lịch sử làm của riêng mình và dùng nó như một công cụ hoặc phương tiện làm ly tán lòng người hôm nay và, cả mai sau!”.

Tài dùng người của Quang Trung

Sự phát triển và mở rộng của phong trào Tây Sơn cũng đồng thời là quá trình xây dựng chính quyền, củng cố đất nước, đi từ địa phương đến phần lớn lãnh thổ. Trước yêu...

Chiếu lên ngôi

Nước Việt ta từ Đinh, Lê, Lý, Trần dựng nước đến nay bậc thánh minh dấy lên chẳng phải một họ. Nhưng phế, hưng, dài, ngắn, vận mệnh trời cho, chẳng phải sức người làm...

Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia