Nhóm Nghiên cứu Cung điện Đan Dương

Xin giới thiệu Nhóm Nghiên cứu Cung điện Đan Dương ở Huế để các nhà nghiên cứu và bạn đọc gần xa liên hệ góp ý, trao đổi. Công việc nghiên cứu còn lâu dài với nhiều vấn đề phức tạp quan trọng cho Thủ đô của nước Đại Việt dưới thời Quang Trung. Vì thế, nếu có vị nào muốn tham gia đồng hành tiếp sức với chúng tôi, chúng tôi hết sức vui mừng chờ được đón nhận. Người trong Nhóm không chỉ bó hẹp trong lãnh vực nghiên cứu khoa học mà còn rất nhiều lãnh vực khác như việc vận động tài trợ cho từng công việc, giới thiệu rộng rãi công việc của Nhóm đến bạn đọc trong và ngoài nước, đóng góp tư liệu mới, giúp dịch các bài quan trọng qua Anh Ngữ, Pháp Ngữ hay các ngữ quốc tế khác.,v.v Kính chờ mong. Nguyễn Đắc Xuân (Trưởng Nhóm).

Nhóm Nghiên Cứu Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung.

          Để thực hiện công văn số 2225/UBND-VH v/v khai quật và bảo tồn các di tích cổ của Phủ Dương Xuân – tiền thân của Cung điện Đan Dương thời Quang Trung, những nhà nghiên cứu – nhà báo đã tham gia nghiên cứu công trình này trong hàng chục năm qua hình thành Nhóm công tác Nghiên Cứu Cung Điện Đan Dương với các bộ phận sau đây:

 

1. Bộ phận các nhà nghiên cứu

1.1. NNC Nguyễn Đắc Xuân (Phụ trách Nhóm),

Địa chỉ: 3/7 Nguyễn Công Trứ, Huế

Đt: 0914 20 39 44 -E-mail: gactholoc@yahoo.com (e-mail: cungdiendanduong@gmail.com)

1.2.Nhà báo- NNC Nguyễn Đình Đính - Đài TRT (Phụ tá Trưởng Nhóm)

Đt : 0988 330 568 – E-mail : dinhdinhtrt@gmail.com

1.3.KTS Hồ Viết Vinh (Thành viên)

Đt : 0908376727- E-mail : vinhhoviet@gmail.com

1.4.Nhà báo-NNC Phạm Thanh Tùng (Thành viên)

Đt: 0903 507 570 E-mail: thanhtungbtp@gmail.com

1.5.NNC Hồ Vĩnh (0978 939 176),

(sức khỏe kém, tham gia nghiên cứu không thường xuyên)

1.6. Hồ Hữu Đồng (Thành viên)

Đt: (0918 135 431)

2. Cơ sở-nhân chứng

Bảo tàng Văn hóa Huế: Nguyễn Văn Phước (0905 995 414)

Phường Trường An: Lê Thị Thanh Nga (0934.904.333

Nguyễn Văn Anh Vũ  (0989. 890.432)

Ông Nguyễn Hữu Oánh (nhân chứng) (0932133946)

Tỳ-kheo Thích Ngộ Tùng (chùa Vạn Phước) 0914 066 636

Tỳ-kheo Thích Pháp Lạc (chùa Thiền Lâm) 0905 511 803

Đại diện chùa Diệu Đức (Đang liên hệ)

3. Các nhà tài trợ và phát huy kết quả nghiên cứu

Ô. Nguyễn Quốc Kỳ -TGĐ Vietravel (Tài trợ công trình nghiên cứu khai quật )

Đại diện TRUONG THI THU GIANG (Ms.)
35 Tran Quoc Toan St, Ward 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.8) 3820-6777 - Ext: 270 | Mobile: 903 966 266
 www.travel.com.vn, www.vietravel.com

Ông Lê Tân (0935 066 789), GĐ Cty Phú Đạt Gia Huế 

&  Bà Đinh Xuân Thanh (0913 425 990) – GĐ Khách sạn Midtown

phụ trách giao dịch

4. Thư ký  Lê Trung Độ, Đt: 0988210144 - Email: letrungdo36@gmail.com

          Xin giới thiệu để tiện liên lạc, giao dịch liên quan đến công tác nghiên cứu khai quật và bảo tồn các di tích cổ của Phủ Dương Xuân – tiền thân của Cung điện Đan Dương thời Quang Trung.                                            

                                                                                   Huế, ngày 1 tháng 7 năm 2016

                                                                                   Nguyễn Đắc Xuân (Trưởng Nhóm)

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia