Danh sách Nhóm Nghiên cứu Đan Dương các thành viên sáng lập

Dưới đây là danh sách tên các thành viên của nhóm Nghiên cứu Đan Dương được thành lập vào ngày 05.08.2017

Nhóm nghiên cứu Đan Dương

các thành viên sáng lập

 

Người sáng lập: NNC Nguyễn Đắc Xuân Sđt: 0914 203 944

Địa chỉ 3/7 Nguyễn Công Trứ, Huế. E-mail: gacnhieuloc@gmail.com

 

A. Những cộng sự cũ:

1. Hồ Vĩnh (Nhà nghiên cứu)

Sđt: 0978 939 176

2. Phạm Thanh Tùng (Nhà báo)

Sđt: 0903 507 570-  Email: thanhtungbtp@gmail.com

3. Nguyễn Đình Đính (NNC, nhà báo)

Sđt: 0988 330 568 Email: dinhdinhtrt@gmail.com

4. Nguyễn Hữu Oánh (Nhân chứng ở địa phương)

Sđt: 0932 133 946

5. KTS Hồ Viết Vinh (Kts chuyên gia về quy hoạch và phát triển du lịch) Sđt: 0908 37 67 27- E-mail: vinhhoviet@gmail.com

6. Lê Tân (NNC, Công ty Phú Đạt Gia)

Sđt: 0913 425 229 - Email: tanphudatgia@gmail.com

B. Những thành viên mới:

7. Phạm Đức Thành Dũng (Nghiên cứu Hán Nôm) Sđt: 0914 207 888 -  Email: phamducthanhdung@gmail.com

8. Đặng Vinh Dự (Nghiên cứu Văn hóa học) Sđt: 0124 364 7663- * Email: mauquansan@gmail.com

9. Nguyễn Sinh Viện (Phó GĐ TT Hợp tác Quốc tế Tp Huế)

Tel 0903 573 255; Email: chaovien@yahoo.fr

10. Phan Cảnh Anh Vinh ( Khảo cổ học)

Sđt: 0905 995 575- E-mail: vinh.ditich@gmail.com

11. Đỗ Thị Mỹ Hạnh ( Kĩ thuật IT)

Sđt: 0981 329 148- Email: dtmhanh75@gmail.com

12. Lê Trung Độ (Quản lý Web, Thư ký tổng hợp )

Tel: 0988 210 144; Email: letrungdo36@gmail.com

C. Các thành viên hỗ trợ:

13. Nguyễn Quốc Kỳ (TGĐ Công ty Vietravel)

Tel: 0984 999 568 –E mail: nguyenquockyvn@ vietravel.com

14. Nhóm bạn Cố đô Huế tại Hà Nội

15. Đinh Xuân Thanh (Giám đốc KS Midtown)  Sđt: 0913 425 990

 

Huế ngày 05 tháng 08 năm 2017

NGUYỄN ĐẮC XUÂN

Các bài viết khác:
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia