Vua Quang Trung dự định đánh nhà Thanh

Việc vua Quang Trung nước ta chuẩn bị đánh nhà Thanh không còn nằm trong huyền thoại; chính vua Gia Khánh đã có những bằng cớ như: giấy tờ, ấn triện do vua Quang Trung cấp cho bọn giặc Tàu Ô. Ngoài ra...

Giải mã bí ẩn ngôi chùa lớn nhất xứ Đàng Trong

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã tìm thấy dấu tích ngôi chùa gắn liền với triều Tây Sơn tại Phú Xuân (Huế) ở khuôn viên 150 Điện Biên Phủ - Huế và từng bước giải mã những bí ẩn chồng...

Thư của Lê Trọng Sâm gửi NNC Nguyễn Đắc Xuân

Ông Lê Trọng Sâm nguyên là Trưởng phòng Thông tin Văn hóa Thành phố Huế, Phó giám đốc nhà xuất bản Thuận Hóa. Ông cũng là dịch giả nhiều tác phẩm văn hóa, lịch sử tiếng Pháp. Ông đã theo dõi...

Các bài viết khác
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia