Đã xác định được những dấu tích vùng Cung điện Đan Dương - sơn lăng của...

CHỜ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHỦ DƯƠNG XUÂN TIỀN THÂN CỦA CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG - SƠN LĂNG CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG CỦA TÔI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (2018) ĐÃ XUẤT BẢN VÀ TÁI BẢN BỔ SUNG ĐẾN BỐN LẦN....

NHÓM NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG HỌP MẶT TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG

hực hiện ý kiến của GS Phan Huy Lê là “biết đến đâu khai thác đến đó”...

Bình luận tham luận “DIỆN MẠO THÀNH PHÚ XUÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII QUA QUẢNG...

Thời gian qua, tiếp tục có những thông tin liên quan phủ Dương Xuân thời các chúa Nguyễn được đưa lên thông tin đại chúng. Hầu hết đã bỏ quên những thông tin có giá trị nhất, bỏ qua những thao...

Các bài viết khác
Vietravel
Khách sạn Midtown
Phú Đạt Gia